Statut          Pliki do pobrania          Jadłospis

Od dnia 1 kwietnia 2021 ulega zmianie termin odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w Żłobku.

Opłatę za pobyt należy wnieść na konto bankowe Żłobka, opłatę za żywienie na konto bankowe podane w deklaracji.

Przed przyprowadzeniem dziecka do Żłobka rodzic jest zobowiązany do wypełnienia oświadczeń w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz zapoznania się z procedurami, które umieszczone są w zakładce „Pliki do pobrania".