Powitaliśmy wrzesień :)

Wrzesień jest miesiącem adaptacji dzieci, które dołączyły do naszego żłobka.

 Poprzez zabawę dzieci integrują się pomiędzy sobą oraz opiekunkami.