Zapisy dzieci do żłobka.

Zapisy dzieci do Żłobka Publicznego w Ujeździe na rok 2023/2024

rozpoczynają się od dnia 20.02.2023r. do 22.02.2023r. w godzinach 800-1500

Prosimy o pobranie z naszej strony karty zapisu dziecka do żłobka

( znajduje się ona w zakładce dla rodziców).

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają:

- dzieci z rodziny wielodzietnej, posiadającej co najmniej troje małoletnich dzieci

- dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

- dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub pracującego zawodowo rodzica samotnie             

   wychowującego dziecko

Zapraszamy 😊

Podkategorie