Statut          Pliki do pobrania          Jadłospis

Przed przyprowadzeniem dziecka do Żłobka rodzic jest zobowiązany do wypełnienia oświadczeń w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz zapoznania się z procedurami, które umieszczone są w zakładce

„Pliki do pobrania".

Dla rodziców w sprawie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Ujeździe

 

Informuje, iż w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustaleni opłaty za świadczenia udzielone przez Żłobek Publiczny w Ujeździe, mając na uwadze treść §1w/w uchwały,w związku z zamknięciem placówki żłobkowej a to w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, opłaty ponosi się wyłącznie za każdy dzień pobytu dziecka.

Mając na uwadze treść uchwały oraz fakt nieuczęszczania dziecka do placówki z przyczyn niezależnych od rodziców/ opiekunów - od dnia 16 marca 2020roku rodzice nie ponoszą opłat do odwołania.