Praca w żłobku wymaga zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego opiekunem w żłobku, zgodnie z Ustawą, może zostać osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ani też nie ma ograniczonych praw rodzicielskich.


Nasz personel to osoby wykształcone, doświadczone i predysponowane do pracy z dziećmi. Opiekunki są pełne motywacji, radości, życzliwości i przede wszystkim świadomości, jak ważną rolę odgrywają w wychowaniu powierzonych im maluchów. Nasze „Panie” mają w sobie chęć zaprzyjaźniania się z dzieckiem i towarzyszenia mu w codziennych przygodach, przyjemnościach i trudach.