Od dnia 1 kwietnia 2021 ulega zmianie termin odpłatności za pobyt i żywienie dziecka w Żłobku.

Opłatę za pobyt należy wnieść na konto bankowe Żłobka, opłatę za żywienie na konto bankowe podane w deklaracji.