o   Troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka przez zapewnianie opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych

o   Wspomagamy indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka

o   Zapewniamy opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa

o   Troszczymy się o rozwój umysłowy dziecka

o   Kształtujemy postawy społeczne

o   Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci

o   Współpracujemy z rodzicami/opiekunami prawnymi pełniąc wobec nich funkcje doradczą i wspierającą działania wychowawcze

o   Udzielamy rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju