·       Zabawy tematyczne

·       Czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację

·       Zabawy plastyczne

·       Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

·       Zabawy muzyczno- rytmiczne

·       Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery

·       Stosowanie technik relaksacyjnych

Wszystkie działania podejmowane przez opiekunki w naszym Żłobku mają na celu wszechstronny rozwój dziecka. W pracy z naszymi maluszkami dobieramy zabawy tak, aby oddziaływać na wszystkie ich zmysły.