Sprawozdanie finansowe Żłobka Publicznego w Ujeździe za rok 2019 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
Link do strony sprawozdania