Każdemu  z  nas  zależy  na  tym,  aby Państwa dzieci były w żłobku zdrowe i szczęśliwe.
Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

 

1. Nie przyprowadzajcie do żłobka chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko w domu, niż przyprowadzić do żłobka chore, co może spowodować nie tylko pogorszenie stanu zdrowia, ale też zarażenie innych dzieci.

2. Po każdej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni prosimy o zaświadczenie lekarskie niezależnie od tego czy maluszek jest chory czy Rodzice postanowili zrobić przerwę dziecku od żłobka.

3. W przypadku wystąpienia u  dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy   Rodziców. Personel nie podaje żadnych leków.

5. Wszystkie choroby zakaźne, urazy stwierdzone u dziecka Rodzic zgłasza opiekunkom lub dyrektorowi placówki. Nudności, zawroty głowy, utrata świadomości mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie. Personel powinien wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe) w tych przypadkach wymagane jest zaświadczenie lekarskie od specjalisty.

7. Każde zdarzenie odnotowywane jest w karcie obserwacji dziecka, podpisane przez osobę sporządzającą notatkę oraz podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna przy odbieraniu dziecka ze żłobka.